BKKCARE : แบบประกัน i-Grow ประกันออมทรัพย์ กรุงไทยแอกซ่า (Krungthai AXA)
 • i-Grow : เพราะรักไม่ใช่แค่การดูแล
×

แบบประกันเพื่อทุนการศึกษา

ไอโกร์ เพราะรักไม่ใช่แค่การดูแล แต่เป็นการสนับสนุนให้เค้าเติบโตอย่างมั่นคง

 1. สูงสุดถึง 300%
  ให้ทุนการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท(อายุครบ 24 ปี) รับรองการจ่ายสูงสุดถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 2. คุ้มครองโรคร้ายแรงในเด็ก
  ให้ความคุ้มครอง โรคร้ายแรงในเด็ก 18 โรคและค่าชดเชยรายวันสำหรับเด็ก กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

 3. คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับเด็ก
  แบบประกันไอโกรว์ (i-Grow) ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุสำหรับเด็ก ครอบคลุมค่ารักษา จากอุบัติเหตุรวมถึงกระดูกแตกหัก

 4. ให้ความคุ้มครอง และทุนการศึกษายังคงอยู่
  หากผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

 5. ให้คุณจ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
  ชำระเบี้ยประกันเพียง 7 ปี

igrow
igrow
igrow
igrow
แชร์หน้านี้
20SS สมาร์ทเซฟเวอร์
20SS สมาร์ทเซฟเวอร์ : ไอเดียฉลาด ออมเงิน

ชำระ 20 ปี รับเงินจ่ายคืนทุก 3ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 5 เพิ่มความคุ้มครอง 12 โรคร้าย หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ มะเร็ง หลอดเลือดสมอง ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ฯลฯ
i-Plus
i-Plus : ออมอย่างคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า

ชำระเบี้ยสั้นเพียง 6 ปีคุ้มครองถึง 15 ปี เพิ่มเติม 5 โรคร้ายแรง มะเร็งระยะลุกลาม ตับวาย โรคปอดระยะสุดท้าย กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หลอดเลือดสมอง ฯลฯ
i-Grow
i-Grow : เพราะรักไม่ใช่แค่การดูแล แต่ต้องมั่นคง

แผนออมทรัพย์ที่ชำระเบี้ยเพียง 7 ปี ที่รับรองการจ่ายสูงสุด 300% ของทุนประกัน คุ้มครองอุบัติเหตุ และ18โรคร้ายแรง คุ้มครองกรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต หรือพิการ หรือป่วยด้วยโรคร้ายแรง
25pg ทวีทรัพย์
25pg ทวีทรัพย์ : สะสมทรัพย์ อย่างฉลาด

ชำระเบี้ย 25 ปี สะสมทรัพย์โดยที่มีเงินปันผลสูงสุด 27% ของจำนวนเอาประกันภัยเริ่มต้น อายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือน-65ปี เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ติดต่อทำประกันกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน
เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่านเสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
E-mail : A064813@ktaxa.com


ติดต่อทำประกันกับตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่าน

เสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
A064813@ktaxa.com
พื้นที่ : กทม. และปริมณฑล

BKKCARE- ©2017 - ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า โทรศัพท์ : 02-739-9332
ประกันสุขภาพดี.com | ประกันออมทรัพย์.com | ประกันตลอดชีพ.com | rentcondobkk.com | https://www.scancondo.com
BKKCARE- ©2017
ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า
โทรศัพท์ : 02-739-9332
มือถือ : 090-2995614