BKKCARE | การประกันชีวิต คืออะไร?
×

ประกันสะสมทรัพย์คืออะไร ?


หลายๆคนเวลาที่ไปธนาคารเลยเจอพนักงานเชิญชวนทำ โครงการฝากเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เงินออมแบบพิเศษ, เงินทุนเพื่อการเกษียณ หรืออะไรก็ตาม โครงการพวกนี้ก็อยู่ในหนึ่งในประกันชีวิตทั้งสิ้น และเป็นประกันชีวิตประเภทประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ที่แค่ชื่อก็ชัดเจนแล้วว่าใช้สำหรับการสะสมทรัพย์ แต่ก็มีหลายๆคนที่สับสน และเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตประเภทนี้ก่อนอื่นคือ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์นั้นเป็นการทำ “ประกันชีวิต” ไม่ใช่ “การฝากเงิน”

การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คืออะไร?
การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ภายในระยะเวลาประกันภัย

การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็น ส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ ส่วนของ การออมทรัพย์ คือส่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด ซึ่งเงินที่เราส่งให้ในทุกๆเดือน หรือ ทุกๆปี คือ เบี้ยประกัน หากเรายกเลิกก่อนที่จะครบสัญญา โดยเฉพาะถ้าเป็นการยกเลิกในปีแรกของการทำประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินที่จ่ายไปคืนแม้แต่บาทเดียว โดยการออมเงินในแบบของประกันชีวิตสะสมทรัพย์จะมีทั้งแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีอายุตั้งแต่ 3-5 ปี หรือยาวไปจนถึง 25-30 ปี เลยทีเดียว
วัตถุประสงค์ของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์
ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น จนถึงแก่ชีวิตคนข้างหลังก็จะได้รับเงินชดเชย ส่วนผลตอบแทน ส่วนของเงินปันผล ซึ่งรวมแล้วมากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป ซึ่งจะกลายเป็นผลพลอยได้ของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์นั้นเอง
ข้อดี – ข้อเสีย ของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์
ข้อดี : ลักษณะการออมของการทำประกันภัยนั้นจะเป็นในลักษณะแบบกึ่งบังคับ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามชรา หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน ทั้งนี้การออมวิธีนี้ ไม่สามารถถอนเงินในลักษณะของการฝากเงินได้ แต่สามารถเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ที่ได้ จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการเวนคืนจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการทำประกันชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว

ข้อเสีย : การออมประเภทนี้เป็นการออมที่ทุนประกันไม่ค่อยสูง เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับแบบประกันประเภทอื่นๆ หากต้องจ่ายเบี้ยประกันที่เท่ากัน การออมแบบนี้จึงไม่เหมาะกับการทำเพื่อการคุ้มครองและผลตอบแทนจากการออมก็ไม่สูงเมื่อเทียกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพวัยทำงาน

รับตารางผลประโยชน์

mail-1
ปี เดือน

ติดต่อทำประกันกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน
เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่านเสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
E-mail : A064813@ktaxa.com


ติดต่อทำประกันกับตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่าน

เสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
A064813@ktaxa.com
พื้นที่ : กทม. และปริมณฑล

BKKCARE- ©2017 - ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า โทรศัพท์ : 02-739-9332
ประกันสุขภาพดี.com | ประกันออมทรัพย์.com | ประกันตลอดชีพ.com | rentcondobkk.com | https://www.scancondo.com
BKKCARE- ©2017
ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า
โทรศัพท์ : 02-739-9332
มือถือ : 090-2995614