BKKCARE | บทความเรื่องสุขภาพน่าติดตาม : เกี่ยวกับสุขภาพ
×

บทความเรื่องสุขภาพน่าติดตาม : เกี่ยวกับสุขภาพ


สุขภาพดีเราต้องดูแลตนเอง นอกจากอาหาร อากาศบริสุทธิ์ และจิตใจสบายไม่เครียดแล้ว การออกกำลังให้สุขภาพดีนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่มักจะมีข้อแก้ตัวบ่อยๆว่า ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ความจริงแล้วไม่ต้องใช้เวลามากมายเพียงแค่วันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ก็พอ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

นอนปวดหัว อย่างไรก็ตาม แม้เราจะรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงดีแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยเสมอไป เพราะนอกจากเรื่องสภาพร่างกายของตัวเราเองแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อโอกาสการเจ็บป่วยของเราได้อีกมาก และถ้าโชคร้ายต้องเจ็บป่วย นั่นทำให้“ประกันสุขภาพ”อาจเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคน เนื่องจาก

โยคะเพื่อสุขภาพ 1. การมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ได้เป็นการ “การันตี” ว่าเราจะไม่มีโอกาสเจ็บป่วยร้ายแรง หรือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลย แม้โอกาสเกิดอาจจะน้อย แต่หากเราโชคร้าย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็อาจจะมากเกินพอ ผักผลไม้ เพื่อสุขภาพ

2. คุณภาพ และความรวดเร็วในการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน สูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐบาล แต่ก็มาด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่า และมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี ทำให้หากไม่มีประกันสุขภาพเราจะต้องแบกรับค่ารักษาที่แพงมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของเรา และเป้าหมายทางการเงินที่เราวางแผนไว้ได้

3. มีหลายปัจจัยเสี่ยงในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิด “โรคร้ายแรง” เช่น โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน เป็นต้น ที่อาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และหากเกิดขึ้นแล้ว ย่อมทำให้เราสูญเสียทั้งสภาพร่างกาย และค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก จึงควรทำประกันโรคร้ายแรงเพื่อรองรับความเสี่ยงในส่วนนี้

ปลูกผักเพื่อสุขภาพ 4. แม้สุขภาพเราจะแข็งแรงดี แต่โอกาสเกิด “อุบัติเหตุ” ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ และบางครั้งก็อาจจะเกิดจากความประมาทของคนอื่นนอกจากตัวเราเอง ซึ่งก็มีโอกาสที่เราต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงไม่น้อยไปกว่ากรณีเกิดโรคร้ายแรงเลย

5. หากเราต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จะทำให้เราขาดรายได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายต่างๆนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล ไม่ได้หยุดตามไปด้วย การมีรายได้ชดเชยจากประกันสุขภาพ จึงช่วยเหลือได้มากเลยทีเดียว

ติดต่อทำประกันกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน
เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่านเสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
E-mail : A064813@ktaxa.com


ติดต่อทำประกันกับตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่าน

เสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
A064813@ktaxa.com
พื้นที่ : กทม. และปริมณฑล

BKKCARE- ©2017 - ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า โทรศัพท์ : 02-739-9332
ประกันสุขภาพดี.com | ประกันออมทรัพย์.com | ประกันตลอดชีพ.com | rentcondobkk.com | https://www.scancondo.com
BKKCARE- ©2017
ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า
โทรศัพท์ : 02-739-9332
มือถือ : 090-2995614